Hiển thị
Số sản phẩm
Sắp xếp theo
Thơm

Thơm

1 Brix 10 – UP 2 Acidity 0.3 – 0.6 3 pH 4.2 4 Pulp 8 – 10 5 Color Bright yellow 6 Ingredients 100% pineapple

Nha Đam

Nha Đam

1 Brix 0.5 - UP  2 Acidity As natural 3 pH 5.6 4 Pulp As natural 5 Color Light green 6 Ingredients 100% aloe vera

Dưa Hấu

Dưa Hấu

1 Brix 7.0 - UP  2 Acidity As natural 3 pH 5.6 4 Pulp 2.0 – 8.0 5 Color Light to dark red 6 Ingredients 100% water melon

Sơ Ri

Sơ Ri

1 Brix                         6.0 - UP 2 Acidity                    0.5 – 10 3 pH                           4.0 4 Pulp  ...

Dừa

Dừa

1 Brix 5.0 - UP  2 Acidity As natural 3 pH 5.0 4 Pulp As natural 5 Color Transparent to light pink 6 Ingredients 100% coconut

Chanh

Chanh

1 Brix 7.0 - UP  2 Acidity 3.6 – 5.6 3 pH 3.2 4 Pulp 4 – 12 5 Color Pale yellow 6 Ingredients 100% lime

Mãng Cầu Xiêm

Mãng Cầu Xiêm

1 Brix 12.0 - UP  2 Acidity 0.3 – 0.6 3 pH 4.4 4 Pulp 40 5 Color  Creamy white 6 Ingredients 100% soursop

Thanh Long

Thanh Long

1 Brix 10 - UP  2 Acidity As natural 3 pH 5.6 4 Pulp 40 5 Color Violet red 6 Ingredients 100% dragon fruit

Xoài

Xoài

1 Brix 12 - UP  2 Acidity 0.3 – 0.6 3 pH 4.2 4 Pulp 80 5 Color Dark  yellow 6 Ingredients 100% mango

Chanh Dây

Chanh Dây

1 Brix 13.0 - UP  2 Acidity 3.0 – 5.0 3 pH 3.2 4 Pulp 20 5 Color Yellow orange 6 Ingredients 100% passion fruit

Lựu

Lựu

Nước ép lựu

Tắc

Tắc

Xuất xứ: Việt Nam Loại: 100% nước ép tự nhiên Brix: Axit: 3.6 Ph: 3.2 Màu sắc: Màu vàng nhạt Thành phần: 100% Calamansi Đóng gói: 200 kg Thời hạn sử dụng: 2 năm